"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Natalia Harasimowicz


 

 

Piotr Kucharzak

Natalia Harasimowicz- psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, trenerka i coach. Od dziesięciu lat pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię, konsultacje psychologiczne i coaching. Współpracuje także z placówkami zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia psychicznego (poradnie zdrowia psychicznego, rehabilitacyjne oddziały dzienne). Jej zainteresowaniem jest telemedycyna i wykorzystywanie nowych technologii w służbie zdrowia. Korzysta z technik zarówno drugiej jak i trzeciej fali psychoterapii poznawczo - behawioralnej, m.in. DBT, ACT, FAP, MBSR, a także terapii schematów.

Doświadczenie zawodowe:

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE:

Od pięciu lat diagnozuje i prowadzi psychoterapię w prywatnym gabinecie w Krakowie. Dodatkowo prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, a także konsultuje tworzenie treści psychoterapeutycznych, które będą wykorzystywane online i w aplikacjach mobilnych. Wcześniej w ramach pracy w jednostkach medycznych prywatnych i na kontraktach z NFZ prowadziła sesje psychoterapii i udzielała poradnictwa psychologicznego, realizowała także programy szkoleniowe (m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz wsparcia psychologicznego), a także współprowadziła grupy wsparcia, m.in. dla osób transseksualnych.

DOŚWIADCZENIE EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE:

W latach 2011-2015 pracowała jako trenerka, a później liderka zespołu w firmie szkoleniowej. Kierowała zespołem trenerów i trenerek realizujących zajęcia rozwojowe na terenie całej Polski, nadzorowała prowadzenie badań i sporządzanie diagnoz psychologicznych oraz procesy z zakresu miękkiego. Zajmowała się także aktywizacją nauczycieli, osób bezrobotnych, liderów organizacji pozarządowych i uczniów. Jej doświadczenie obejmuje na dzień dzisiejszy kilka tysięcy godzin spotkań z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w zakresie poradnictwa psychologicznego, psychologiczno-pedagogicznego oraz coachingu. Zrealizowała kilkaset godzin szkoleń, głównie z zakresu integracji grupowej, komunikacji, pracy z emocjami, kontroli stresu, motywacji, technik sprzedaży, autoprezentacji, podstaw coachingu i kreatywnego myślenia; z rekrutacji i selekcji pracowników, budowania ścieżek kariery, a także kompleksowe treningi umiejętności społecznych.

Do tej pory współpracowała z następującymi podmiotami i firmami: Enel-Med, Rock Master, ATI Labs, Kingfisher, Przychodnią Maszachaba, Przychodnią Psychologiczno – Logopedyczną TWK, Lekarską Przychodnią Specjalistyczną NZOZ przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny, Centrum Medycyny Profilaktycznej, Dziennym Domem Opieki Medycznej przy CMP, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej NeuroCentrum, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Medycyna, Centrum Medycznym WARMUZ, Instytutem Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Grupą Active Change, Towarzystwem Ubezpieczeniowym AEGON, Stowarzyszeniem WIOSNA Leaderway, Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, Akademią Pełni Życia, Fundacją Punkt Widzenia, Fundacją Codzienność, Agencją PR Juicy Marketing, Gamma sp. z o.o., ID Consulting sp. z.o.o., Butterfly Consulting sp. z o.o., Szkołą Policealną GoWork, Centrum Doradztwa i Szkoleń EXPERT, Pracownią Psychologiczną PROGRESS.

Specyfika pracy z klientem:

Natalia Harasimowicz wybrała orientację poznawczo – behawioralną, ponieważ ceni sobie pracę metodami opartymi na dowodach naukowych. W pracy korzysta z technik tzw. Trzeciej Fali terapii CBT, czyli ACT, DBT, Terapii Schematów oraz CFT. Podstawą jej pracy jest myślenie systemowe i dialektyczne. Spotykając w gabinecie drugą osobę, przygląda się jej sile, mocnym cechom, i temu jak to zrobiła, że doszła aż tutaj. Skorzystanie z terapii jest bowiem dla niej każdorazowo wyrazem odwagi, elastyczności i zgody na naturalny proces zmiany. Nie ocenia, a jej diagnoza jest funkcjonalna – wspólnie zastanawia się z klientem/ką, co do tej pory działało, co przestało oraz co dobrego może przynieść ten moment. Idą więc wspólną ścieżką, wzajemnie podpowiadając sobie, jaki może być następny krok.

Kwalifikacje:

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu – całościowe, czteroletnie studia do certyfikatu PTPB i EABCT

Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (posiadam uprawnienia pedagogiczne)

Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Filozoficzny, jednolite studia magisterskie (tytuł magistra)

Szkolenie dla psychologów przygotowujących się do uzyskania licencji w zakresie badania osób starających się o uzyskanie pozwolenia na broń Stowarzyszenie Psychologów Sądowych

Szkolenie Trenerskie „Trener w Organizacji” Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys

Szkolenie Coachingowe akredytowane przez International Coach Federation Profi Biznes Group. Akredytacja coachingowa ICF Global

Coaching w Szkole Profesjonalnego Coachingu - Grupa Active Change przy Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego

Racjonalna Terapia Zachowania I – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego

Pomoc psychologiczna osobom LQBTQIA – Kampania Przeciwko Homofobii

Diagnoza ACE-III - Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Michał Kuchczyński

oraz

Kursy z zakresu psychodietetyki:

  • Doradztwo dietetyczne

  • Psychodietetyka

Kursy z zakresu zarządzania:

  • specjalista ds. HR

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie

 

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość