"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Jak pomagamy


 

Nie tylko Polska. USA, Australia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Irlandia, Holandia, Szwajcaria – jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest wsparcie, pomagamy tam, gdzie właśnie jesteś. Nasi klienci we wszystkich strefach czasowych mogą liczyć na pomoc w dogodnych dla siebie godzinach.

Online. Dzięki nowym technologiom sesje prowadzimy zdalnie. Używając Skype lub (na życzenie właścicieli sprzętów marki Apple) Facetime zapewniamy prywatność i komfort bez konieczności wizyty w gabinecie.

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAPEWNIA NAJWYŻSZY KOMFORT

To idealne rozwiązanie zarówno dla osób mieszkających w kraju, jak i tych, którzy przebywają chwilowo lub na stałe za granicą. Jeśli więc potrzebujesz większej prywatności i komfortu związanego z przebywaniem we własnym domu w czasie trwania terapii - zapraszamy. Nasze rozwiązanie szczególnie docenią osoby niepełnosprawne oraz te, które chwilowo mają ograniczoną ruchowość.

Niezależnie jednak, która forma będzie najodpowiedniejsza, w każdym wypadku osoba zgłaszająca się do nas po wsparcie uzyska szansę na to, że po przejściu całego procesu będzie potrafiła sama określić kierunek oraz warunki kolejnych zmian. Jednym słowem nauczy się być dla siebie najlepszym terapeutą- ekspertem od swoich problemów sprawnie posługującym się technikami autoterapeutycznymi.

 

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość

 

 

Autoterapia zakłada, iż właściwa terapia może być traktowana jako proces uruchomienia zmian, które zachodzą w życiu klienta. W czasie jej trwania klient uczy się jak określać kierunek i warunki osiągnięcia oczekiwanych zmian, rozpoznawać momenty w których dotychczasowe nawyki stanowią istotne utrudnienie, uczy się sposobów radzenia sobie z problemami, o których wiemy, że pojawiają się w jego życiu. Dzięki autoterapii klient staje się swoim własnym terapeutą.
Badania pokazują, że terapia CBT w wersji online jest skuteczną alternatywą (opcją) dla osób które nie mogę lub nie chcą korzystać z usług stacjonarnych w sposób tradycyjny. Dla osób niepełnosprawnych, mieszkających za granicą, zapracowanych, z małych miejscowości, bojących się stygmatyzacji i napiętnowania z powodu kontaktu z psychoterapeutą.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Oprócz spotkań ONLINE, które otwierają możliwości kontaktu z osobami z różnych stref czasowych, nasi klienci mogą także bezpłatnie kontaktować się z terapeutami poza sesjami. Wiemy bowiem jak ważne jest zaufanie, dostępność oraz relacja, jaka tworzy się pomiędzy klientem a terapeutą.
Wspieramy zmianę oraz cele wyznaczone razem z klientem także za pomocą wysyłania po sesjach psychoedukacyjnych materiałów samopomocowych oraz ćwiczeń, która stanowią formę pracy osobistej. Pozwalają one „testować” elementy przepracowane na sesji w życiu codziennym. I co istotne - są one zawsze dobierane indywidualnie do danej osoby, po dogłębnym zapoznaniu się z tym, przez co w danym momencie przechodzi. Materiały te opierają się na wykorzystaniu najnowszych narzędzi i technik o sprawdzonej, udowodnionej naukowo skuteczności działania. Dzięki temu możesz by pewna/y, że otrzymujesz profesjonalne wsparcie, które realnie może wpłynąć na jakość Twojego życia.

JAK WYGLĄDA PROCES TERAPII?

Struktura procesu terapii - klient wspólnie z terapeutą określa czas terapii, częstotliwość spotkań oraz wyznacza istotne dla niego cele. Oprócz spotkań oferujemy także wysyłanie spersonalizowanych materiałów samopomocowych oraz treści psychoedukacyjnych, prace indywidualnie dobrane do klienta i jego problemu z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technik o sprawdzonej skuteczności działania.

U PODSTAW I ŹRÓDEŁ

Psychoterapia to intencjonalne zastosowanie metod klinicznych, narzędzi, a także postaw interpersonalnych po to, by realnie wpływać na modyfikację zachowań osób zgłaszających się po pomoc. Proces ten pozwala także na uświadomienie sobie swoich emocji, ich podłoża oraz indywidualnych cech osobowych, dzięki czemu możliwa jest ich modyfikacja lub/i akceptacja.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna to synteza terapii poznawczej oraz terapii behawioralnej. Pierwsza z nich uznaje, iż wspólną cechą problemów dotyczących sfery emocjonalnej są powtarzające się myśli, zniekształcenia poznawcze oraz schematy pośredniczące w tworzeniu się i umacnianiu poszczególnych emocji. To zaś w efekcie ma ogromny wpływ na zachowanie. Z kolei terapia behawioralna uznaje, iż jednostka nabywa doświadczenia w zachowaniach, które jej nie służą na podstawie swoich własnych doznań oraz obserwacji. Zachowania zaś wynikają z tego jak oddziałują na siebie wzmocnienia i reakcje na poszczególne okoliczności  związane z bodźcami.
Terapia poznawczo-behawioralna łączy obie koncepcje. Uznaje iż procesy uczenia się wpływają na zachowanie, podobnie jak utrwalanie przekonań oraz tego, jak dana jednostka postrzega rzeczywistość.

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO- BEHAWIORALNA?

Terapia poznawczo-behawioralna uznaje, że zachowanie determinowane jest przez poszczególne procesy uczenia się. To zaś wpływa na odnajdywanie się danej jednostki w środowisku, w którym funkcjonuje. Owe procesy wpływają także bezpośrednio na to jak tworzą się i utrwalają przekonania oraz indywidualny odbiór rzeczywistości. Terapia ta oparta jest na dowodach naukowych, a jej skuteczność działania została potwierdzona za pomocą standaryzowanych badań klinicznych.
Zastosowanie CBT, czyli terapii poznawczo-behawioralnej ma udownioną skuteczność działania przy leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń:  jest wykorzystywana w pracy z zaburzeniami lękowymi (fobie, PTSD, OCD, zespół lęku napadowego, agorafobii, hipochondrii i innych), zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia i inne), zaburzeniami osobowości, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość i inne).
W naszej pracy terapeutycznej korzystamy z technik III fali CBT: terapii poznawczej oparta na uważności - MBCT, dialektycznej terapii behawioralnej – DBT, terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu – ACT oraz terapii schematów. Psychoterapia poznawczo-behawioralna skupia się przede wszystkim na byciu Tu i Teraz, sięgając do przeszłych doświadczeń, gdy mogą one być istotne dla zrozumienia obecnego zachowania. CBT kieruje się zasadą empiryzmu opartego na współpracy, stawiając klienta w roli eksperta od własnych problemów, doznać, myśli, zaś terapeutę traktując jako specjalistę od mechanizmów powstawania trudności.

Nasz gabinet oferuje sesje terapeutyczne na odległość lub stacjonarnie (na terenie Warszawy i Siedlec, w gabinecie bądź z możliwością dojazdu do klienta).

PSYCHOTERAPIA ONLINE- CZY TO DZIAŁA?

Już w latach 60’ XX wieku zainicjowane zostały sesje telefoniczne dla osób z tendencjami samobójczymi, rozszerzając z czasem swoją działalność na wiele obszarów poradnictwa psychologicznego. Pionierem terapii, czy też konsultacji psychologicznych na odległość był sam Freud, który korespondował ze swoimi pacjentami, dzięki czemu był z nimi w stałym kontakcie. Podobne działania w swojej praktyce terapeutycznej podejmował sam Jung.
Szeroko zakrojone badania prowadzone na całym świecie (m.in. w USA, Australii i Szwajcarii) wskazują na porównywalną skuteczność działania psychoterapii prowadzonej stacjonarnie w gabinecie i terapii online (za pośrednictwem wideokonferencji) w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, bulimii. 

COACHING

Coaching to proces, w trakcie którego pracujemy nad osiągnięciem założonego celu. Jak każdy proces, tak i coaching wymaga czasu i energii zarówno po stronie Klienta, jak i coacha. Proces coachingowy zakłada regularne spotkania zwane sesjami coachingowymi. Sesje coachingowe są zaplanowane, tak, aby pozytywne zmiany zachowań i postaw Klienta zostały utrwalone. Sesje odbywają się co 2-3 tygodnie. To optymalny odstęp czasowy dla pracy nad zmianami. Praca Klienta w procesie coachingowym zachodzi bowiem zarówno podczas sesji, jak i między nimi, dlatego w tym czasie możesz również liczyć na coachingowe wsparcie poprzez bezpłatny kontakt e-mailowy.

Sesje trwają 60 minut i odbywają się na przestrzeni 3 – 6 miesięcy, zależnie od złożoności celów i postępów w pracy. Każdorazowo jednak proces coachingowy dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i czasu Klienta, więc może być on zarówno skracany, jak i wydłużany. Realną długość trwania procesu coachingowego możemy ustalić dopiero po sesji, na której Klient ustali swój cel. Jeżeli Klient przychodzi z jasno określonym i przemyślanym problemem, wystarczy tak naprawdę tylko kilka sesji, a zdarza się, że nawet jedna. Wtedy jest to coaching interwencyjny.

KIEDY SKORZYSTAĆ Z COACHINGU? JEŚLI: 

- chcesz coś zmienić w swoim życiu osobistym lub zawodowym, ale nie wiesz do końca czego miałaby ta zmiana dotyczyć

- masz określony cel (osobisty lub biznesowy), ale czujesz, że nie wiesz jak lub nie umiesz go osiągnąć

- masz dylemat, ponieważ musisz dokonać trudnego i ważnego dla siebie wyboru

- chcesz podjąć decyzję, a masz poczucie, ze brakuje Ci jasne oceny sytuacji

- czujesz, że brak Ci pewności siebie

- odczuwasz brak równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym

- ciężko Ci poradzić sobie z trudnymi emocjami lub stresem

- trudno Ci budować satysfakcjonujące i budujące relacje

- jesteś na „życiowym zakręcie”

- wiesz, że (jak każdy) masz jakieś silne strony i talenty, ale nie wiesz które to są, a tym bardziej, nie wiesz jak je rozwijać