"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Agnieszka Brzozowska


 

 

Psycholog o specjalności klinicznej w trakcie 4 letniego certyfikowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Instytut Poznawczy). Ukończyła szkolenie podstawowe z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. W pracy za najważniejsze uważa zbudowanie relacji opartej na empatii i autentyczności. W kontakcie z drugim człowiekiem stara się wydobyć i wzmocnić dotychczasowe zasoby pacjenta oraz poznać jego perspektywę postrzegania siebie, innych oraz świata. Kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest ekspertem od siebie samego a jako psycholog podążą za potrzebami i możliwościami drugiej osoby w procesie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe pracując z dziećmi, młodzieżą i ich systemem rodzinnym w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, przedszkolu i szkole z oddziałami integracyjnymi i ogólnodostępnymi. Obecnie pracuje jako psycholog udzielając konsultacji psychologicznych, porad diagnostycznych, psychoedukacji i poradnictwa rodzicielskiego dla dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako psycholog pracuje także z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi bez ubezpieczenia w Poznaniu. Pracuje w oparciu o etykę zawodu psychologa. Nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu zdrowia psychicznego oraz poszerzając swoją wiedzę o literaturę z zakresu psychologii i pomocy psychologicznej.

Specyfika pracy z klientem

Jako psycholog stara się podchodzić do każdej osoby w sposób indywidualny mając na uwadze jej zasoby, potrzeby, możliwości i kontekst jej funkcjonowania. Za podstawę pracy wybiera techniki poznawczo-behawioralne ze względu na ich udowodnioną naukowo skuteczność. Dodatkowo, korzysta z techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz elementów III fali terapii poznawczo-behawioralnej (ACT, DBT).
Za najważniejsze w pracy uważa zbudowanie silnej relacji terapuetycznej, która sama w sobie ma już czynniki leczące dla drugiego człowieka. Ponadto za cel uważa poznanie specyfiki myślenia pacjenta, który oddziałuje na powstawania emocji, zachowań i mechanizmów radzenia sobie.

Edukacja

 • Uniwersytet Szczeciński (2017-2022)
 • Instytut Poznawczy Warszawa (2023-obecnie)
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień) INTEGRI

Kursy i szkolenia

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - INTEGRI
 • „ADHD: FUNKCJONOWANIE, DIAGNOZA, TERAPIA”- Fundacja Pandora
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS - Szkolenia TUS EDU
 • Praca z młodzieżą z tendencjami suicydalnymi. Terapia samouszkodzeń - Szkolenia
 • Psychotesto
 • Racjonalna Terapia Zachowania IPPB
 • Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po
 • nagłej traumie Fundacja Nagle Sami
 • INTERWENCJA KRYZYSOWA WOBEC PACJENTA, KTÓRY CHCE ODEBRAĆ
 • SOBIE ŻYCIE Dialog
 • „Pacjent z niską samooceną - skuteczna praca w nurcie CBT i RTZ” Healio
 • „Perfekcjonizm - jak mogą pomóc terapia poznawczo behawioralna i Racjonalna
 • Terapia Zachowania” Healio
 • „Samouszkodzenia - jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?”
 • TherapyTools
 • Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych dzieci i
 • młodzieży - TherapyTools

 

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość