"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Aleksandra Szpakowska


 

 

aleksandra szpakowska

Aleksandra Szpakowska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta schematu w trakcie certyfikacji, założycielka Centrum Psychoterapii Bez Granic. Uważa, iż każdy człowiek wielokrotnie w swoim życiu spotyka się z sytuacjami, które w jego pierwotnej ocenie wydają się nie do rozwiązania, przerastają jego możliwości, pogarszają jego nastrój, negatywnie wpływają na codziennie funkcjonowanie. Nie każdy jednak jest w stanie sam stawić czoła trudnościom.

Wybór jej ścieżki zawodowej był w pełni świadomy i opierał się na głębokiej potrzebie oraz chęci pomocy innym osobom. Porusza ją fakt, iż w dalszym ciągu słyszy się slogany dotyczące tego, że kontakt z psychologiem czy psychoterapeutą to wstyd, hańba, oznaka „szaleństwa”. W swojej pracy codziennie powtarza klientom, iż zgłoszenie się po pomoc nie jest synonimem słabości, a wręcz przeciwnie - ogromnej odwagi i przyznania się przed samym sobą - „nie radzę sobie”. To zaś stanowi początek do głębokiej zmiany.

Doświadczenie zawodowe:

Od IV roku studiów była związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie, jednym z największych zakładów leczniczych, zajmującym się świadczeniem usług psychiatryczno- psychologicznych. Po zakończeniu studiów magisterskich podjęła tam pełnoetatową pracę, którą kontynuowała ponad 3 lata, jednocześnie zdobywając doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym.

W swojej praktyce zawodowej miała kontakt z osobami w różnym wieku i z różnymi problemami. Oprócz praktyki czysto klinicznej i pracy na oddziale brała udział jako psycholog- diagnosta w kilku programach badawczych, skupiających swoją uwagę na problemie Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (PTSD). Miała przy tym okazję do kontaktu i pracy z klientami z różnych środowisk zawodowych i społecznych, którzy doświadczali różnego rodzaju traum - od wypadków komunikacyjnych, powodzi, pożarów, po konieczność pracy w warunkach dużego ryzyka.

Aktualnie współpracuje z Fundacją Prometeusz, która zapewnia szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne pracownikom systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Prowadzi warsztaty dotyczące psychologicznych aspektów pracy tej grupy zawodowej, treningi umiejętności, które skupiają się przede wszystkim na kontakcie z pacjentem. Prowadzi również konsultacje indywidualne podczas wyznaczonych dyżurów. Od 2015 roku współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą w Siedlcach, gdzie prowadzi wykłady z psychologii.

Specjalizuje się głównie w zaburzeniach lękowo-depresyjnych, zaburzeniach osobowości i zaburzeniach odżywiania, z którymi to ma największe doświadczenie. Specyfika jej pracy pozwoliła jej również zdobyć doświadczenie w kontakcie z rodzinami klientów oraz usprawnianiu komunikacji między nimi. Wykonuje szeroką diagnostykę testową i cały czas podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza zakres swoich umiejętności uczestnicząc w kursach specjalistycznych. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Specyfika pracy z klientem:

Aleksandra Szpakowska zdecydowała się na pracę w nurcie poznawczo-behawioralnym, gdyż nurt ten hołduje idei aktywnej współpracy między klientem a terapeutą. Posługuje się on szerokim wachlarzem narzędzi wspomagających terapię, mając przy tym silne zaplecze naukowo- badawcze i udowodnioną empirycznie skuteczność działania.

Do pracy z klientami chętnie wdraża również elementy dialektycznej terapii-behawioralnej (DBT), terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) oraz terapii schematów (TS). Dbając o jakość świadczonych przez nią usług, swoją pracę poddaje regularnej superwizji u najwyższej klasy specjalistów psychoterapii poznawczo- behawioralnej.

Z jej doświadczenia wynika, iż to, co przede wszystkim rzutuje na dalszą pracę z klientem, to nawiązanie szczerej i silnej więzi terapeutycznej. Do każdego z klientów podchodzi indywidualnie, biorąc pod uwagę jego aktualną i przeszłą sytuację życiową, obecny stan psychiczny, możliwości udziału w terapii oraz wpływ jaki wywiera na niego środowisko.

Prywatnie szczęśliwa właścicielka przygarniętego kundelka Tadeusza, miłośniczka mody, makijażu i filmów biograficznych.

Kwalifikacje:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa:

 • Psychologia- studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna

Uniwersytet SWPS, Warszawa:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS ukończona z wyróżnieniem 
 • „Zaburzenia Osobowości. Terapia schematu”
 • „Terapia poznawczo behawioralna uzależnień”
 • „Terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii”
 • „Psychoterapia Zaburzenia Osobowości Borderline”
 • „Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna dysfunkcji seksualnych”
 • „Zaburzenia lękowe - fobie: proste, napady paniki, fobia społeczna u dorosłych, dzieci i młodzieży. Zaburzenia lękowe uogólnione”
 • „Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)”
 • „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń potraumatycznych”
 • „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania”
 • „Terapia poznawczo-behawioralna depresji i zaburzeń nastroju”
 • „Techniki relaksacyjne”’

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski:

 • ,,PTSD-DTP Diagnoza Terapia Profilaktyka"

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS:

 • „Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 2 (MMPI-2)”
 • „Genogram- klucz do zrozumienia rodziny”
 • ,,Skala Inteligencji Wechslera"
 • ,,Dialog Motywujący- kurs podstawowy oraz trening umiejętności"

Centrum DBT Emocje:

,,Terapia Dialektyczno-Behawioralna dla zaburzeń osobowości z pogranicza"

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Centrum:

 • ,,Nerwice i zaburzenia nastroju- podstawy psychiatrii dla psychologów i pedagogów”
 • ,,Zaburzenia organiczne, psychozy , uzależnienia- diagnoza, terapia i najczęstsze problemy kliniczne"

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche:

 • Szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: "Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2"

COGITO Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu: 

 • Specific treatment populations: Cluster B and C Personality Disorders (szkolenie organizowane pod patronatem ISST- International Society of Schema Therapy)
 • “Mission Impossible”. Terapia Schematu dla Zaawansowanych (szkolenie organizowane pod patronatem ISST- International Society of Schema Therapy)

Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej: 

 • Szkoła Terapii Schematów Osoby Dorosłe 

 

 

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość