"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Anita Siudek


 

 

Anita Siudek – psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Sądzi, za słowami Viktora Frankla, że pomiędzy bodźcem a reakcją istnieje przestrzeń, w której znajduje się moc wyboru tej reakcji, która pozostawia nas wolnym i niezależnym, jednocześnie dająca możliwość rozwoju.

Doświadczenie zawodowe:

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, współpracując z Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus, a także udzielając wsparcia osobom doświadczającym przemocy w Fundacji Non Licet we Wrocławiu. Kolejne zawodowe kroki stawiała w dziennych oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu), całodobowych oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu), a także w oddziale rehabilitacji neurologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. W ramach współpracy z Ogólnopolskim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ENSO we Wrocławiu prowadziła indywidualne konsultacje psychologiczne.

Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach psychologicznych – m.in. z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła również Studium Interwencji Kryzysowej grupy ARCAN rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). 

Obecnie pracuję jako psycholog w szkole podstawowej we Wrocławiu. W Centrum Psychoterapii Bez Granic prowadzi konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię idnywidualną.

Specyfika pracy z klientem:

Anita Siudek wybrała ścieżkę kliniczną z uwagi na to, że posiada ona ogromne zaplecze badawcze świadczące o skuteczności tego nurtu terapeutycznego, a także szereg metod i technik terapeutycznych, które wspomagają proces terapii. Swoje zainteresowania lokuje szczególnie w terapiach III fali CBT – m.in. terapii schematu i ACT.

W swojej pracy kładzie nacisk na znaczenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i empatii.

Kwalifikacje:

 

  • Pracownia RTZ  – szkolenie specjalistyczne pod kierunkiem Agnieszki Hottowy z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania 
  • Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN  - Polskie Towarzystwo Psychologiczne  - studium interwencji kryzysowej – studium udzielania pomocy osobom będącym w kryzysie psychologicznym certyfikat nr 14/2019/sik
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne- szkolenie „Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej w praktyce klinicznej” 
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu- szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży  
  • V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Więzi, które chronią. Język, który nie rani.” – Organizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą nt. uzależnień i przemocy.
  • Konferencja „Praca z dzieckiem z trudnościami” organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy ISKIERKA we Wrocławiu dot. Pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poradnictwa rodzinnego, cyberprzemocy wśród dzieci oraz podstaw prowadzenia mediacji. 
  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu Warsztaty, "Biznes Manager” 
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu 
  • Warsztaty nt. asertywności

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość