"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Karolina Walczyk


 

 

Wykwalifikowana terapeutka specjalizująca się w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Brainspotting. Ukończyła studia podyplomowe z psychotraumatologii, kontynuuje kształcenie w zakresie psychologii i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach celem uzyskania pełnej certyfikacji w tym podejściu. W pracy terapeutycznej z klientem inspiracją są dla niej słowa Irvina Yaloma: "najważniejsza w terapii jest relacja, to ona uzdrawia", dlatego też oferuje unikalne połączenie profesjonalizmu i empatii, tworząc przestrzeń, w której każdy może czuć się słyszany, zrozumiany i wspierany w swojej podróży ku lepszemu samopoczuciu. Pracuje z człowiekiem, który chce być szczęśliwy, z każdym kto chce zmienić swój świat, szukając nowych rozwiązań.

Doświadczenie zawodowe:

W ramach własnej praktyki zawodowej prowadzi indywidualne procesy terapeutyczne w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z jednoczesnym wykorzystaniem neuro-doświadczeniowego modelu terapii Brainspotting. Działa na rzecz podopiecznych Fundacji Inspira gdzie udziela wsparcia poprzez indywidualne sesje terapeutyczne dla jej podopiecznych a jako koordynator hiszpańskiego oddziału Stowarzyszenia Widzących Więcej organizuje i prowadzi grupy wsparcia oraz warsztaty. Swoją pracę nieustannie rozwija i weryfikuje poprzez regularną superwizję. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) oraz Hiszpańskiego Stowarzyszenia Brainspotting (Asociacion Española de BRAINSPOTTING).

Specyfika pracy z klientem:

Jako terapeutka specjalizująca się w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Brainspotting, łączy innowacyjne metody psychoterapii z indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Wykorzystując podejście TSR koncentruje się na tworzeniu i utrzymywaniu pozytywnej relacji terapeutycznej, gdzie głównym celem jest odkrywanie i wykorzystywanie wewnętrznych zasobów klienta do znajdowania rozwiązań. Praca ta jest ukierunkowana na zmianę, przystosowanie lub radzenie sobie z problematycznymi zachowaniami, przekonaniami, myślami czy emocjami a także wspiera w przezwyciężaniu niepokoju, smutku czy lęku, umożliwiając klientowi odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Z kolei, wykorzystując Brainspotting, który wykracza poza tradycyjne ramy terapii, oferuje głęboką pracę z podświadomością. Podczas sesji terapeuta jest głęboko dostrojony relacyjnie, jak i uważny na procesy zachodzące w mózgu i ciele klienta. Brainspotting oddziałuje bezpośrednio na system nerwowy, a przetwarzanie odbywa się w podkorowych strukturach mózgu, efekty leczenia są szybkie, a osiągnięta zmiana jest głęboka i trwała, niezależnie od problemu, z którym klient przychodzi. Już po krótkim czasie klient może odczuć ulgę w nieprzyjemnych symptomach, a w dalszej perspektywie, jego głęboko utrwalone wzorce funkcjonowania ulegną trwałej zmianie.

Prowadzenie terapii Brainspotting w zakresie:

 • Przetwarzania doświadczeń traumatycznych.
 • Łagodzenia objawów związanych z PTSD.
 • Redukcji lęku i stresu.
 • Zmniejszania symptomów depresji.
 • Radzenia sobie z emocjonalnymi skutkami przewlekłego bólu.
 • Poprawy wydajności sportowej.
 • Wzmacniania kreatywności u artystów.
 • Rozwoju osobistego i samopoznania.
 • Pracy nad blokadami psychicznymi i emocjonalnymi.
 • Wspierania procesu gojenia psychicznego.
 • Lepszej kontroli przewlekłego bólu i jego percepcji.

Kwalifikacje:


Studia i studia podyplomowe:

 • WSB-NLU w Nowym Sączu: Psychotraumatologia
 • WSB-NLU w Nowym Sączu: Psychologia.


Szkolenia i kursy:

 • Kurs zaawansowany: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – CTSR
 • Kurs podstawowy: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Centrum Rozwiązań
 • Rodzicielstwo, wychowanie i tworzenie środowisk skoncentrowanych na rozwiązaniach – dr. Ben Furman
 • Faza 1 i 3 Brainspotting – Brainspotting Polska
 • FASD jako trauma rozwojowa i relacyjna – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Trener Umiejetnosci Społecznych – Fundacja Pomoc Autyzm

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość