"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Paweł Łangowski


 

 

Paweł Łangowski – psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji oraz magister pedagogiki resocjalizacyjnej oraz socjoterapii, a także magister mediacji i negocjacji społecznych. Uczestnik i prowadzący kursy, szkolenia, oraz działacz prospołeczny i wolontariusz w lokalnie organizowanych akcjach czy wydarzeniach.

Uważa, że skupienie się na indywidualnych potrzebach drugiego człowieka pozwala się na nim w pełni skoncentrować, zbudować relacje terapeutyczną i dzięki temu dostrzec najbardziej skomplikowaną trudność oraz wspólnie ją rozwiązać. Praca z drugim człowiekiem oraz bycie terapeutą jest dla niego powołaniem oraz pasją.

Doświadczenie zawodowe:

Już w trakcie studiów podejmował się wielu działań na rzecz innych osób, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę. Sam prowadził liczne szkolenia i uczestniczył w różnorodnych kursach zawodowych. Pomógł nawiązać współprace instytucji zewnętrznych z Politechniką Koszalińską. Podejmował się wielu akcji prospołecznych i wolontaryjnych na rzecz uczelni, społeczności akademickiej i Koszalińskiej. Konferansjer i uczestnik wielu wydarzeń i konferencji naukowych.

Obecnie pracuje w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, dbając o ich rozwój, ucząc i zaszczepiając bardziej adaptacyjne wzorce zachowania dzięki zastosowanym oddziaływaniom terapeutycznym, a także bardziej adaptacyjne sposoby myślenia o sobie, innych i świecie, przygotowując tym samym swoich wychowanków do życia po opuszczeniu placówki.

Prowadzi także terapie indywidualną, starając się pomóc swoim pacjentom przezwyciężyć trudne sytuacje, a także idąc wspólnie z nimi, przez proces psychoterapii przywrócić im, bądź dostrzec radość i spokój.

Specyfika pracy z klientem:

Wsparcie, empatia, zrozumienie, zaangażowanie, cierpliwość i spokój to fundamenty, na których buduje relacje psychoterapeutyczną z klientem, dzięki czemu psychoterapia przynosi trwałą poprawę samopoczucia i zwiększa radość z życia. Rozumie, że bywają zarówno gorsze jak i lepsze chwile w procesie terapii, lecz w tych gorszych wspiera i motywuje, a w lepszych pomaga utrzymać ten stan.

Za najważniejsze uważa być dla drugiej osoby i postępować w sposób dla niej najbardziej korzystny i skuteczny.

Kwalifikacje:

Politechnika Koszalińska

  • Pedagogika: Resocjalizacja i Socjoterapia
  • Pedagogika: Mediacje i Negocjacje Społeczne 

Szkoła Psychoterapii Crescentia:

  • Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

Kursy i Szkolenia:

  • Program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz Inaczej”
  • Elementy treningu kontroli emocji
  • Mediacje i Negocjacje Społeczne
  • Techniki pamięciowe i szybkie czytanie
  • Elementy NLP

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość