"Szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu."

Fiodor Dostojewski

 

Piotr Kucharzak


 

 

Piotr Kucharzak

Piotr Kucharzak- psycholog i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 540). Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS). Absolwent studiów podyplomowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – kierunek psychologia kliniczna. Zrealizował czteroletnie studia w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada wieloletnie doświadczenie, które zdobywał pracując jako psycholog m.in. w Centrum Integracja w Gdyni, Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Przeprowadził wiele godzin szkoleń z uczestnikami kursów (m.in. dla kadr medycznych) i zajęć ze studentami psychologii oraz słuchaczami studiów podyplomowych.

Proces psychoterapii rozumie, jako szczególny rodzaj spotkania z drugim człowiekiem, dlatego w relacji terapeutycznej kieruje się otwartością na doświadczenia pacjenta.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas stażu w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku. Swoją praktykę i warsztat pracy z pacjentami, doskonalił poprzez kilkuletnią współpracę z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Gdyni. Przez wiele lat był zawodowo związany z Punktem Interwencji Kryzysowej w Sopocie. Współpracował także z Grupą Lux Med. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno - Behawioralnej.

W latach 2014 - 2018 prowadził zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej. Aktualnie jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS, gdzie realizuje zajęcia prowadzone w ramach Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Przyjmuje pacjentów w ramach Pracowni Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, której jest właścicielem oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego – NZOZ Esculap w Gdyni.

Specyfika pracy z klientem:

Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie, szanując jego wartości, poglądy i specyfikę problemu, z którym się zgłasza. W swojej pracy kieruje się dobrem drugiego człowieka, przestrzegając kodeksów etyczno – zawodowych Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą od 15 roku życia.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Dużo czasu poświęca na studiowanie literatury fachowej. Pracuje pod stałą superwizją.

Celem znalezienia balansu między życiem zawodowym i osobistym, realizuje wiele pasji niezwiązanych z pracą zawodową, spośród których największą jest spędzanie czasu z żoną i córką. Do grona jego zainteresowań należą również: historia, muzyka - szczególnie chillout i twórczość Milesa Davisa, czytanie powieści i tenis ziemny.

Kwalifikacje:

Studia wyższe i podyplomowe

2005 – 2010 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia
2010 – 2011 Gdański Uniwersytet Medyczny – Wydział Nauk o Zdrowiu – studia podyplomowe na kierunku psychologia kliniczna
2013 – 2017 Uniwersytet SWPS – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – czteroletnie dwustopniowe studia podyplomowe – psychoterapia poznawczo – behawioralna, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB

Kursy i szkolenia

2011 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – terapia behawioralna
2012 Otwarte Projekty Specjalne – Seksualność dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
2013 Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego – przygotowanie pedagogiczne – kurs kwalifikacyjny
2014 Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Dorosłych i Rodzin – Stany depresyjne u dzieci i młodzieży i ich specyfika – diagnoza, interwencje terapeutyczne
2014 Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Dorosłych i Rodzin – Psychoterapia poznawczo – behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń
2014 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs I stopnia
2014 Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – Wywiad systemowy z parą
2015 Fundacja Gdańskie Centrum Psychotraumatologii – Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie
2015 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs II stopnia
2015 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Poskromienie potwora – wykorzystanie TSR w pracy z osobami z lękiem
2015 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – Praktyczne aspekty pracy z osobą stosującą oraz osobą doświadczającą przemocy w ramach procedury Niebieska Karta
2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Wzmocniona terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania – CBT-E
2016 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Terapia grupowa osób doświadczających przemocy
2016 Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – Trening interpersonalny (praca własna)
2016 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – Małoletni jako osoba doświadczająca przemocy
2016 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – Postępowanie wobec sprawcy przemocy. Zasady postępowania w przypadku, gdy ofiarą jest małoletni
2016 Fundacja Nagle Sami – Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie
2016 Laboratorium Psychoedukacji – Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej)
2017 Perspektywa s. c. – Wprowadzenie do treningu mentalnego z elementami treningu interpersonalnego (praca własna)
2017 Ośrodek Terapii Sensica – Wprowadzenie do terapii schematów

2019 Ośrodek Terapii Sensica - Rozwijanie umiejętności w terapii schematów

2019 III Konferencja Filmowe postępy w psychiatrii - "Miłość i uzależnienie" 

Umów się na wizytę   Zadzwoń / Wyślij wiadomość